ਜਦੋਂ ਜਮਦੂਤ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ | Basant Lal | Caller Of The Week | Radio Haanji

ਜਦੋਂ ਜਮਦੂਤ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ | Basant Lal | Caller Of The Week | Radio Haanji

Get ready for a fantastic Friday with 'Fun Friday' on our radio station! Tune in and be part of the fun as callers share hilarious life anecdotes, banter, and amusing tales. Laughter and great conversations are guaranteed to set the weekend mood!

25/05/2024

ਬਸੰਤ ਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਰ ਆਫ ਦੀ ਵੀਕ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਿਆ 

: :

OTHER EPISODES


RELATED PODCAST


What's Your Reaction?

Facebook Instagram Youtube Android IOS