ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਕੁੰਬਕਰਨ | Caller Of The Week | Radio Haanji

ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਕੁੰਬਕਰਨ | Caller Of The Week | Radio Haanji

Get ready for a fantastic Friday with 'Fun Friday' on our radio station! Tune in and be part of the fun as callers share hilarious life anecdotes, banter, and amusing tales. Laughter and great conversations are guaranteed to set the weekend mood!

17/11/2023

ਮੋਟਾਪਾ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਕਾਲਰ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਢਿੱਡੀਂ ਪੀੜਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਕੁੰਬਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਹੀ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ....

: :

OTHER EPISODES

RELATED PODCAST


What's Your Reaction?

Facebook Instagram Youtube Android IOS