ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਕੁੜੀਆਂ ਰੋਮਾਂਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਡੇਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਹਰੇਕ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਡੇਟ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰੋਮਾਂਸ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਰਿਸ਼ਤੇ...

Read More