Votes
[Rating: 5]

ਚੀਨ ਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਕਲੀ ਸੂਰਜ ਐਚਐਲ 2 ਐਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2020 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।